تماس با ما: ۰۹۳۳۱۸۲۱۶۹۱     ایمیل: daneshju.org

همکاری با ما

مشاغل و کسب و کارهایی که سایت دانشجو سلام، سایت فعال در زمینه تدریس خصوصی و آموزش و دوره آموزشی، با ایشان علاقه مند به همکاریست :
استاد؟ در سایت رایگان ثبت نام کنید و اگر رشته شما استاد زیاد دارد برای بالاتر دیده شدن در لیست، ستاره بخرید.
موسسه آموزشی؟ می توانید در سایت رایگان ثبت نام کنید وبرای بهتر دیده شدن یا ستاره بخرید یا آگهی دوره آموزشی بدهید.
دوره آموزشی سازمانی برگزار می کنید ؟ ما هم فضای آموزشی آنلاین یا کلاس، به شما اجاره می دهیم و هم دوره شما را در سایت معرفی می کنیم.
کلاس آموزشگاهتان را می خواهید اجاره دهید؟ ما آنرا برای شما اجاره می دهیم : اجاره فضای آموزشی؟ اجاره سالن همایش ؟ اجاره سالن کنفرانس ؟
اگر مشاور تحصیلی هستید ؟ در سایت ما با همین عنوان ثبت نام کنید.
اگر آموزشگاه هستید و احتیاج به مدرس با شرایطی خاص دارید ما به مدرسان مرتبط، نیاز شما را اعلام می کنیم.