تماس با ما: ۰۹۳۳۱۸۲۱۶۹۱     ایمیل: daneshju.org

مشاوره تحصیلی

  • - مشاوره و برنامه ریزی درسی تحت نظارت مستقیم برترین مشاوره تحصیلی کشور 2- ارسال برنامه درسی روزانه (باتوجه به وضعیت داوطلب) 3- استفاده از روش های علمی،جهت برنامه ریزی درسی 4- معرفی بهترین منابع مطالعاتی 5- آموزش بهترین روش مطالعه برای هر درس 6- تحلیل و آنالیز آزمون های آزمایشی 7- بررسی برنامه ی اجرا شده کرنومتری داوطلب در پایان هرروز 8- برگزاری کلاس های خصوصی – نیمه خصوصی – گروهی در تمام نقاط تهران 9- آموزش تکنیک های تست زنی