در جامعه کنونی اکثر والدین دانش آموزان در حال استفاده ار کلاس های خصوصی زیادی هستند.

چرا به این مهم دست نیافته اند که هر دانش آموزی  روش های خاصی جهت یادگیری دارد.یعنی هر دانش آموز یک معلم برای رسیدن موفقیت در دروس خود،و نکته بسیار مهم هزینه های کمتر و کارایی بهتر کلاس خصوصی می باشد ،چرا که در کلاس های خصوصی رفع اشکال می شود و نهایتا با چند کلاس دانش آموز رفع می شودولی در کلاس های گروهی این امر امکان پذیر نیست.

۱-کیفیت بالاتر آموزش:استاد با شناخت کامل دانش آموز یا دانشجوی خود می تواند بهتر در کلاس حاضر شده و تمام آموخته های علمی خود را به دانش آموز خود منتقل کند،که این در کلاس های گروهی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.و همچینینباز دهی یادگیری در کلاسهای خصوصی بیشتر است.

۲-منعطف بودن زمان برگزاری کلاسها:زمان برگزاری کلاسها انعطاف پذیر است و دانش آموز می تواند هر زمان بخواهدو نیاز به یادگیری و تدریس داشته باشد می تواند از استاد خود درخواست تدریس کند ولی در کلاس های گروهی زمان برگزاری توسط آموزشگاه یا اساتید تعیین می شود و دانش آموز به هیچ عنوان نمی تواند آن را کنسل کند.

۳-رفع اشکال کامل:کل زمان جلسه مربوط به خود دانش آموز است. و دانش آموز می تواند زمان ۱/۵ ساعت را به رفع اشکال یا تدریس اختصاص دهد .وحتی می تواند اشکالات غیر درسی یا اشکالات پایه های قبلی را از مدرس خود بپرسد و زمان بیشتری برای حل تمرین مسئله داشته باشد ولی در کلاس های درسی گروهی ۱/۵ ساعت مستقیم به تعداد دانش آموزان شرکت کننده میشود که زمان لازم برای یادگیری نیست.

۴-تلف نشدن زمان دانشجو در مسیر رفت و آمد:که این موضوع در ایام امتحانات بسیار مهم است.

۵-در تدریس خصوصی سطح علم دانش آموز یا دانشجو تعیین کننده شیوه تدریس است.