تماس با ما: ۰۹۳۳۱۸۲۱۶۹۱     ایمیل: daneshju.org

درباره ما

سایت دانشجو
سایت دانشجو یک سایت بسیار قدرتمند آموزشی است که استاد و شاگرد را به یکدیگر معرفی می کند و هر گونه خدمات آموزشی که یک شاگرد برای یادگیری و یک استاد برای یاد دادن، به آن نیاز دارد را فراهم میکند.و با هدف کمک به پیشرفت تمام انسانها در مسیر رسیدن به اهداف در حال تلاش وخدمت رسانی می باشد.